Ζητούνται Πλαστικοί Χειρουργοί, Δερματολόγοι και Ιατροί άνευ ειδικότητας για στελέχωση της Ιδιωτικής Ιατρικής Εταιρείας MET COSMETIC με έδρα στην Πάτρα, στην Αθήνα, στην Λευκάδα , στην Πρεβεζα  και στην Ζάκυνθο για εργασία πλήρους απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών: info@met-cosmetic.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 26950 – 29616 (11:00 – 19:00)