Ο Ιατρικός Σύλλογος διοικείται από  συμβούλιο, με τετραετή θητεία. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά Συμβούλους. 

Αρμοδιότητες του Δ.Σ είναι η άσκηση διοίκησης και η διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου και της περιουσίας του. Η προπαρασκευή όλων των υποθέσεων και η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η εκπροσώπηση του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας και ο καταρτισμός οποιονδήποτε συμβάσεων και έργων τα οποία του ανατίθενται βάσει Νόμων και Διαταγμάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος :ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος :ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Γραμματέας :ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ταμίας :ΚΑΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜέληΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΠΕΠΠΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΤΣΙΒΙΚΑ ΓΡΑΝΕΤΑ
 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Εξελεγκτική Επιτροπή
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ