Ο Ιατρικός Σύλλογος διοικείται από  συμβούλιο, με τετραετή θητεία. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά Συμβούλους. 

Αρμοδιότητες του Δ.Σ είναι η άσκηση διοίκησης και η διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου και της περιουσίας του. Η προπαρασκευή όλων των υποθέσεων και η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η εκπροσώπηση του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας και ο καταρτισμός οποιονδήποτε συμβάσεων και έργων τα οποία του ανατίθενται βάσει Νόμων και Διαταγμάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος : ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραμματέας : ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ταμίας : ΚΑΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μέλη ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕΠΠΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΒΙΚΑ ΓΡΑΝΕΤΑ
ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Εξελεγκτική Επιτροπή
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ