Γαζέπη και Πανίδου, Χαλκίδα, 341 00
Fax. +30 2221 081 700
+30 2221 023 125

Πρόσκληση Επικουρικών Ιατρών ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικών ιατρών για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών των ειδικοτήτων: Παθολογίας (1 θέση), Παιδιατρικής (1 θέση), ΩΡΛ (1 θέση).

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Η 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προβαίνει σε άμεση πρόσληψη επικουρικών ιατρών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στους Φορείς αρμοδιότητας της διαφόρων ειδικοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα »