Γαζέπη και Πανίδου, Χαλκίδα, 341 00
Fax. +30 2221 081 700
+30 2221 023 125

Συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με Ιατρούς και Ψυχολόγους

ΕΞΕ – ΚΠ – 910 – 2020 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με ιατρούς και ψυχολόγους με καθεστώς έκδοσης ΑΠΥ.

Διαβάστε περισσότερα »