Ο Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ με επτά εκπροσώπους οι οποίοι εκλέγονται από την γενική συνέλευση του. Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ψήφου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.pis.gr.

Εκπρόσωποι για τον ΠΙΣ
 
Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΛΗ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΛΗΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΕΖΗΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΤΣΑ

 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΝΕΤΑ ΤΣΙΒΙΚΑ

 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ