Η εξυπηρέτηση των μελών και του κοινού, μέσω της γραμματείας του ΙΣΕ πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού, βάση κρατικών οδηγιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού  (Covid-19).

Γαζέπη και Πανίδου, Χαλκίδα, 341 00
Fax. +30 2221 081 700
+30 2221 023 125

Διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων ιατρικής ερευνητικής μεθοδολογίας από Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

The MSc in “Medical Research Methodology”, one of the most popular MSc programs of the Medical School at the Aristotle University of Thessaloniki, is offering for the first time the option to attend any of its elective courses as stand-alone modules. Applications will be assessed on a first-come-first-served basis.

Διαβάστε περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που προκηρύχτηκαν σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.5333/05-02-2021 έγκριση προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 03-03-2021 και ώρα 12:00, παρατείνεται έως την Παρασκευή 05-03-2021 και ώρα 12:00, λόγω τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθετική διασφάλιση των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έναντι δικαστικής αγωγής

O IΣΑ απέστελλε επιστολές στους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης ζητώντας τη νομοθετική διασφάλιση των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έναντι δικαστικής αγωγής, που θα μπορούσε να εγείρει κάποιος πολίτης με το σκεπτικό ότι κόλλησε τον ιό από ανεμβολίαστο εργαζόμενο σε φορέα ΠΦΥ.

Διαβάστε περισσότερα »

Απαλλαγή Πρώην Δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ από τη Συμμετοχή στη φαρμακευτική Δαπάνη-Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του Ν.4655/2020

Απαλλαγή Πρώην Δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ από τη Συμμετοχή στη φαρμακευτική Δαπάνη- Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του Ν.4655/2020.

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΠ ΠΙΣ: 8731/24.2.2021 «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου σε ΦΕΚ»

Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με αριθμ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οικ.9087/9.2.2021, {ΑΠ ΠΙΣ: 8731/24.2.2021} με θέμα: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου σε ΦΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα »

ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ΙΕ _ Δημοσίευση της ΥΠ 5685/121/2021- ΦΕΚ Β 669/22.02.2021

Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Iατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα »