Γαζέπη και Πανίδου, Χαλκίδα, 341 00
Fax. +30 2221 081 700
+30 2221 023 125

ΠΙΣ 6187

Με την παρούσα Οδηγία δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία μεταφοράς του επιβεβαιωμένου πλέον κρούσματος σε Χώρους Φιλοξενίας (καταλύματα απομόνωσης)

Διαβάστε περισσότερα »

Μη νόμιμη χρήση του τίτλου «Διαβητολόγος»

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι ο τίτλος «διαβητολόγος» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν καταθέσει τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευσης που έχει θεσπιστεί με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 1357/19.04.2019.

Διαβάστε περισσότερα »

Προώθηση έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency-EMA) διεξάγεται διεθνής έρευνα με τη συμμετοχή οκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ασφαλή χρήση από του στόματος λαμβανόμενων ρετινοειδών και προϊόντων που περιέχουν βαλπροϊκό οξύ από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Στην έρευνα αυτή εκ μέρους της Ελλάδας συμμετέχει το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Διαβάστε περισσότερα »