Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τρία τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά, εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και είναι υπεύθυνα για την εκδίκαση και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του.

Πρόεδρος :ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος :ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μέλη :ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΜΗΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ