Αγ. Συνάδελφοι,

Η έγκαιρη εξόφληση των συνδρομών μας είναι νόμιμη υποχρέωσή μας και δείγμα ισότιμης συμμετοχής στα τεκταινόμενα του Συλλόγου. Αποτελεί δε μοναδική πηγή εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων (παρ. 2 άρθρου 296 του Ν. 4512/2018), οι ιατροί μέλη μητρώου του Ιατρικού Συλλόγου έχουν την υποχρέωση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε όπως καταβάλετε την οφειλόμενη εισφορά σας με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Με κατάθεση (ή μεταφορά) στον λογαριασμό:
  Τράπεζα Πειραιώς: 5153074338380. – ΙΒΑΝ: GR 39 0172 1530 0051 5307 4338 380

(Βασική προϋπόθεση για ορθή και αποδεκτή κατάθεση, είναι η αναφορά του ονοματεπώνυμού του ιατρού  και αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης στο email του Συλλόγου isylevia@otenet.gr
Οι μεταφορές εντός της τράπεζας Πειραιώς δεν έχουν χρέωση. Μεταφορές από άλλες τράπεζες, τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο καταθέτης, διαφορετικά δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση
)

 • Προσερχόμενοι στα γραφεία του Συλλόγου μας (Γαζέπη 38, 1οςόροφος) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ. (Μόνο με μετρητά)
 • Η ταχυδρομικά με ταχυδρομική επιταγή που αποστέλλεται στον Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας στη διεύθυνση Γαζέπη 38 , ΤΚ: 34100, Χαλκίδα.

Διαδικασία

 • Η ετήσια εισφορά του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 100,00€.
 • Για τα μέλη άνευ ειδικότητας η ετήσια εισφορά του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 60,00€.
  • Σημειωτέων ότι 20,00€ εκ των ανωτέρω ποσών αφορά την εισφορά των μελών μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκ του νόμου υποχρεούται ο Ι.Σ.Ε. να αποδίδει έγκαιρα.
 • Ο/Η ιατρός είναι υποχρεωμένος/η κάθε έτος και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει στο Σύλλογο που είναι μέλος Δήλωση (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .docx ή .pdf) η οποία πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά την εξόφληση της συνδρομής και μπορείτε να την αποστέλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. “(παρ. 4, άρθρου 296, Ν.4512/2018): Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις του Συλλόγου, δεν υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά τους. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε
  νόμιμες προσαυξήσεις. Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.”

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκδίδεται από τον Ι.Σ. Ευβοίας απόδειξη εξόφλησης της εισφοράς σας και φωτοαντίγραφο αυτού θα σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Το πρωτότυπο θα τηρείται στον προσωπικό σας φάκελο στον ΙΣ Ευβοίας, και θα μπορείτε να το παραλάβετε όποτε θελήσετε.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Σ. Ευβοίας.