Ζητείται Μικροβιολόγος / Νοσηλευτικό Προσωπικό και Παρασκευάστρια /Παρασκευαστής για το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΑΤΡΟΛΥΣΙΣ για μόνιμη εργασία.
Αποστολή Βιογραφικών iatrolysis@gmail.com