Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταύρο, ζητείται γιατρός παθολόγος η γενικής ιατρικής για τις ανάγκες του ΚΥΤ προσφύγων ΧΙΟΥ στη ΒΙΑΛ.
Προσφέρεται εξάμηνη σύμβαση, με ελαστικό πρωινό ωράριο και ικανοποιητικός μισθός.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από Ειδικευμένο ιατρό θα εξεταστούν και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2271021525 & 6948829728.