Το Νοσοκομείο Αιγίνης « Ο Άγιος Διονύσιος» Ν.Π.Ι.Δ. αναζητεί για συνεργασία  με Ιατρούς  με τις παρακάτω ειδικότητες  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ –ΠΑΘΟΛΟΓΟ –ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ  για μερική ή ολική απασχόληση, για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής και των εξωτερικών ιατρείων. Προσφέρονται : Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, κάλυψη στέγασης, φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Επικοινωνήστε στο email: n.lavoutas@aeginahospital.gr

Τηλ. Επικοινωνίας Mob. 6945837084 κ. Νεκτάριος Λαβούτας