Ζητείται για διαγνωστικό κέντρο στην Πάρο για μόνιμη απασχόληση:
-τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων
-παρασκευαστής/α
-νοσηλευτής/α
Βιογραφικά στο iatrolysis@gmail.com