Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υλοποιεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών στα Κέντρα Φιλοξενίας και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος και για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτού, ανήρτησε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 910/ 17-01-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας του ΕΟΔΥ με εξήντα οκτώ (68) ιατρούς και ψυχολόγους στα κέντρα όλης της Επικράτειας.

Ως εκ τούτου, για να επανδρωθούν τα παραπάνω κέντρα με το απαραίτητο προσωπικό και να μπορούν να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον πληθυσμό των προσφύγων/ μεταναστών και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθυσμό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ , στο mail: i.agrafa@eody.gov.gr καθώς και στο τηλέφωνο 210 5212003