Κατάσταση:
Αμοιβή:
Εξοπλισμός:
Χρόνος Εργασίας:
Προσφέρουμε:
Πλεονεκτήματα:
Αν σας ενδιαφέρει αυτή η συναρπαστική ευκαιρία και επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση: 03far.fob@icloud.com