Επισυνάπτεται η υπ.αριθμ.1092/21/05/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για παροχή υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών Παθολογίας- Γενικής ιατρικής- Ψυχιατρικής και Παιδοψυατρικής για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.