Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό, ειδικότητας Καρδιολογίας, χρονικής διάρκειας δώδεκα (11) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ