Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας σας προσκαλεί να εκδηλώσετε τυχόν ενδιαφέρον για σύναψη ιδιωτικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, χωρίς να αναστέλλεται το δικαίωμα παράλληλης εργασίας σας στον ιδιωτικό τομέα.

Η κείμενη νομοθεσία παρέχει σε φορείς του ΕΣΥ τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαφόρων μορφών, προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο οι ανάγκες των νοσοκομείων όσο και οι ανάγκες των συμβαλλόμενων ιατρών.

Ενδεικτικά, παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης α) πλήρους ωραρίου (πρωινά + εφημερίες), β) μόνο εφημεριών (π.χ. μία συγκεκριμένη μέρα κάθε εβδομάδα) ή γ) έργου, όπου συμφωνείται ένα συγκεκριμένο παραδοτέο (ορισμένη ποσότητα πρωινών ή/και εφημεριών σε ορισμένο χρόνο).

Σε κάθε περίπτωση, το νοσοκομείο θα εξαντλήσει τις δυνατότητές του για την επίτευξη των πλέον ευνοϊκών εργασιακών και οικονομικών συνθηκών.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση καλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 2231356708 (γρ. Διοίκησης)