Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας – Πολυιατρείο, πλήρως εξοπλισμένο, με έδρα την Κω
Ζητεί για άμεση πρόσληψη έως 31 Οκτωβρίου 2023, ιατρό άνευ ή με ειδικότητα

Μισθός ικανοποιητικός
Ασφάλιση
Διαμονή

Αποστολή Βιογραφικών: medviografika@gmail.com
τηλ 6983310555