Διαγνωστικό κέντρο πλήρως εξοπλισμένο, με έδρα την Κω, ζητάει για άμεση πρόσληψη, ιατρό ακτινολόγο ακτινοδιαγνώστη.

Αποστολή βιογραφικών: medviografika@gmail.com
τηλ. επικοινωνίας 6983310555