Η P&P CONSEIL, από το 2009, είναι μια εταιρία που ειδικεύεται στην πρόσληψη ιατρικού προσωπικού για θέσεις στη Γαλλία. Διαθέτουμε θέσεις εργασίας σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και ιδρύματα, καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς για την ιατρική της εργασίας. Προσφέρουμε βοήθεια στους υποψήφιους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διαδικασιών με το Γαλλικό Ιατρικό Σύλλογο. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται τελείως δωρεάν για τους υποψήφιους.

Θέσεις Εργασίας

Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε ειδικούς στους παρακάτω τομείς :

Για όλες τις θέσεις εργασίας μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Ιατρικής και, όπου είναι απαραίτητο, Τίτλος Ειδικότητας.

• Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες της Γενικής Ιατρικής και της Ειδικότητας (Κοινοτική Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας.

• Γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε μεσαίο ή προχωρημένο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να μας στείλετε απευθείας το φάκελο υποψηφιότητάς σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 0033 1 40 47 92 88

Email: contact@pnp-conseil.com

Διεύθυνση: Ρεμί Ντουμονσέλ 18 – 75014 Παρίσι – Γαλλία