Το Medical Recruiting ( Best Med Career )τμήμα της TELEOS Group αναζητεί γιατρούς για μόνιμη εργασία σε νοσοκομεία του Βελγίου.

Συγκεκριμένα αναζητά:

Προσφέρονται συμβόλαια αορίστου χρόνου με εξαιρετικούς μισθούς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

– Υπήκοος κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

– Πτυχίο Ιατρικής από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Επίπεδο γλωσσομάθειας Β1+/Β2 Γαλλικά