Οι PERSUADERS RH, το πιο αναγνωρισμένο γραφείο ευρέσεως εργασίας στην Ευρώπη για γιατρούς όλων των ειδικοτήτων αναζητά οφθαλμίατρους για το μεγαλύτερο οφθαλμολογικό όμιλο  στην Γαλλία

Πάνω από 65 κλινικές σε όλη τη χώρα περιμένουν γιατρούς από όλη την Ευρώπη για να ενταχθούν στο δυναμικό τους.
Προσφέρεται:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο etsaousidou@persuadersrh.com ή να καλέσουν στο +30 69 70 68 67 62 για περισσότερες λεπτομέρειες.