Αναζητούμε Ειδικό Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό για νοσοκομείο στη Ροάν. Ο ιατρός θα είναι έμμισθος, θέση σε δημόσιο νοσοκομείο. Χωρητικότητα νοσοκομείου: 996 κλίνες. Η Ροάν είναι μια πόλη με 36.000 κατοίκους, απέχει 100 χλμ από τη Λυών (με 500.000 κατοίκους). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

6.000 – 7.500 ευρώ καθαρά.

ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες:  

Άννα Μαρία Παπαδημητρίου

E-mail: am.papadimitriou@medicis-consult.com

Τηλ. 6972007440,

www.medicis-consult.gr