Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα δυναμικό και σύγχρονο τριτοβάθμιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος) με συμμετοχή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας, δέχεται Αιτήσεις για κάλυψη θέσης για Ιατρού με ειδικότητα στην Παθολογία ή Γενική Ιατρική με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε Ογκολογικά Περιστατικά.

Η Θέση είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Διαβάστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.