Νοσοκομείο στη Γαλλία αναζητά ορθοπεδικό με γνώση γαλλικών που να θέλει να κάνει καριέρα στη Γαλλία.

Επίσης, υπάρχουν ανάγκες στις εξής ειδικότητες:

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος ή διευκρινήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ακριτόπουλο Παναγιώτη ή απευθείας στη διοίκηση του νοσοκομείου (Centre Hospitalier Digne les Bains).

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα με την συνοδευτική επιστολή (lettre de motivation)

στο secretariat.direction@ch-digne.fr καθώς επίσης και στο

e-mail του Ακριτόπουλου Παναγιώτη akritop@yahoo.gr.