Το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Κύπρο, το οποίο βρίσκεται στην Λεμεσό, αναζητά Ιατρούς Πρώτων Βοηθειών

Αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πλεονεκτήματα:

Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο: nikoleta.daikou@grecruitment.com