Το Τμήμα Κλινικών Μελετών του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς Παθολογικών Ειδικοτήτων Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο αντικείμενο με σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση bakasofia@hotmail.com

Τηλ. Επικοινωνίας : 2310 400368, Πελαγία Κοσόγλου

(όλα τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια)