Η Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, μέλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ενδιαφέρεται να προσλάβει στην Κλινική Αμαρουσίου, ειδικευμένο Παιδίατρο στην θέση επιμελητή. Δίδεται η ευκαιρία ένταξης σε άριστη, ιατρική ομάδα, με προοπτική εξέλιξης και συνεχόμενης επιστημονικής υποστήριξης. Αποδοχές κατ’ ελάχιστον 2.000€ μηνιαίως και περαιτέρω αμοιβές ανάλογα με την εκάστοτε παροχή υπηρεσίας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6977250688.