Διαγνωστικό εργαστήριο στη Νικήτη Χαλκιδικής ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς άνευ ειδικότητας ή με ειδικότητα

Για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας σε Χαλκιδική, Θάσο, Στρυμονικό Κόλπο, Θεσσαλονίκη και Εύβοια,

κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος – Οκτώβριος) 2020.

Προσφέρεται διαμονή και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Μισθός ειδικών ιατρών: 2500 €

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

dr.haris.stavro@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 517 9999