Αναζητούμε Ειδικό Παιδιατρικής & Εφηβικής Ιατρικής για υπερσύγχρονη Μονάδα Παιδιατρικής Φροντίδας (άνευ παραμονής νοσηλείας) στη Βιέννη, Αυστρία.

Απαραίτητα προσόντα & δεξιότητες

Προσφέρονται εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον, υψηλές απολαβές (x14 μήνες), δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενες/ οι ιατροί αποστέλλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο valia.alexandratou@gmail.com είτε επικοινωνούν στο 6944 561 598

Η InterSearch Worldwide, ένα από τα παλαιότερα, πλέον καταξιωμένα και μεγαλύτερα Δίκτυα Executive Search διαθέτει περισσότερα από 90 γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.