Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει θέση εργασίας για ιατρό άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.

Απαραίτητα Προσόντα :

Παροχές :

Αποστολή Βιογραφικών στο email : mediicare2@gmail.com