Η Διεύθυνση του Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας επιθυμεί την συνεργασία με Γιατρούς ειδικότητας Ψυχιατρικής. Θα επιθυμούσαμε να συνεργαστούμε με δύο Γιατρούς κατ΄ επίσκεψη τον μήνα  και θα υπογραφεί και σύμβαση. Οι επισκέψεις θα καθοριστούν περίπου σε δύο τον μήνα, τα χρήματα που θα εισπράττει ο Γιατρός είναι  (440,00)€ μικτά τον μήνα. Η απόσταση από την Χαλκίδα για τον Ελεώνα της Θήβας είναι (24) χιλιόμετρα.
Έως σήμερα έρχονταν στην Φυλακή δύο Ψυχίατροι από την Αθήνα και οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες μας, Σήμερα Ιατροί με συμβάσεις κατ΄ επίσκεψη στο Κατάστημα είναι (8) διαφόρων ειδικοτήτων .
Ζητάμε την βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκίδας ωστε να λυθεί το πρόβλημα των εγκλείστων ψυχικά νοσούντων Γυναικών.