Το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία
με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
(eLearning) “Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία”.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
με εργασιακή εμπειρία ή ενδιαφέρον για τις συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές
της Γενετικής στην Υγεία, έχει διάρκεια 6 μήνες και οδηγεί σε απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

https://healthgenetics.cce.uoa.gr

https://site.cce.uoa.gr/coursesdetailed/1036