Η εταιρεία EUROMOTION MEDICAL αναζητά γενικούς ιατρούς για εργασία σε ίδρυμα που βρίσκεται στην Περιοχή του Μπορντό, στη Γαλλία.
 
Μισθός5000€ – 7000€ /μήνα
 
Περιγραφή:
– δραστηριότητα κατ’οίκον νοσηλείας
– γενική ιατρική

– συμβόλαιο αορίστου χρόνου
Οφέλη:
 
– Όμορφη τουριστική περιοχή
– Μία ώρα από Μπορντό
– Άριστες συνθήκες εργασίας
 
Απαιτήσεις: Β1 επίπεδο γαλλικών και πτυχίο και ειδικότητα που αποκτήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για περισσότερες πληροφορίες και άλλες θέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας
0033 09 80 80 14 18, 
nicetomeetyou@euromotion.care