Ζητείται ιατρός, ανειδίκευτος ή ειδικευμένος παθολογικής κατευθύνσεως (Γενικός Ιατρός,Παθολόγος,Πνευμονολόγος,Νευρολόγος),για εφημερίες στην Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική Χιώτη. Παρακαλώ επικοινωνήστε τα τηλέφωνα :2431027308,2431021985 ή στο e-mail klinikixioti@gmail.com