ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΙΑΤΡΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ.6983310555
Email.info@medhomegreece.gr
eviografika@gmail.com