Κλινική στην Πάφο της Κύπρου ζητά να προσλάβει Παθολόγους ή/και Γενικούς Ιατρούς για μόνιμη και σταθερή εργασία

 

Προφίλ υποψηφίου: 

·         Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης).

·         Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.

·         Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

·         Αριστη γνώση του Αγγλικού γραπτού και προφορικού λόγου.

·         Άλλοι τίτλοι σπουδών ή μεταπτυχιακές σπουδές και η γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

 

Δεξιότητες υποψηφίου: 

·         Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον 

·         Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας 

·         Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά 

·         Προσοχή στη λεπτομέρεια 

·         Εχεμύθεια 

Η κλινική προσφέρει: 

·         Υψηλές αποδοχές

·         Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

·         Περαιτέρω γνώσεις στον τομέα εργασίας 

·         Σταθερό πρωινό ωράριο

·         Διαμονή

Βιογραφικά/ πληροφορίες στο info@tns.com.cy