Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προχώρησε σε υλοποίηση της δέσμευσης για αλλαγή της νομοθεσίας ως προς τα ιατρικά σφάλματα, με τρόπο που καλύπτει τόσο τους καταγγέλλοντες, όσο και τους καταγγελλόμενους.

Στη συνάντηση -που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργού, Γιώργου Φλωρίδη και των συμβούλων του Εισαγγελέων από τη μία πλευρά, και του Προέδρου Π.Ι.Σ., Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, του Β’ Αντιπροέδρου, Βλαδίμηρου Παναγιωτίδη, του Γενικού Γραμματέα, Δημήτρη Βαρνάβα και του νομικού συμβούλου του Π.Ι.Σ., Ευάγγελου Κατσίκη από την άλλη-, συζητήθηκε η πρόταση του Π.Ι.Σ. για δημιουργία εξειδικευμένου ιατρικο-νομικού Οργάνου.

Το νέο αυτό Όργανο προτάθηκε να λειτουργεί εντός του Π.Ι.Σ., απαρτιζόμενο από υψηλού κύρους επιστήμονες (ανάλογης κατά περίπτωση εξειδίκευσης) του οποίου θα προεδρεύει ανώτερος δικαστικός λειτουργός και θα είναι σε θέση να γνωμοδοτεί – κατ’ αρχήν- εάν συντρέχει, από ιατρικής απόψεως, αμέλεια του ιατρού.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να περιοριστεί η άσκοπη και ατεκμηρίωτη εκκίνηση ποινικών διώξεων σε βάρος ιατρών και ταυτόχρονα ο έλεγχος θα περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις που είναι άξιες ελέγχου. Αντίστοιχα στις αστικές υποθέσεις θα υπάρχει η γνώμη του εν λόγω Οργάνου, προκειμένου να υποβοηθηθεί ο φυσικός δικαστής στην εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόταση και λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί σημαντική αλλαγή του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, πρότεινε να συσταθεί άμεσα κοινή Επιτροπή η οποία θα εξετάσει την πρακτική εφαρμογή της πρότασης, θα προτείνει τις λεπτομέρειες για την σύσταση του Οργάνου καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητά του.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ