Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες να ασχοληθούν αποτελεσματικά με την αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών*. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν α) λειτουργική αντίληψη και κλινική σκέψη σχετικά με τις συνθήκες, τους παθογενετικούς μηχανισμούς και την αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών και β) επαρκείς γνώσεις της βιοανάδρασης (biofeedback) για την αποτελεσματική χρήση της στην κλινική πράξη.

Η πρακτική άσκηση θα γίνει με εξοπλισμό (μηχανήματα και λογισμικό) τελευταίας τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τα βιοσήματα EMG (ΗΜΓ – ηλεκτρομυογραφικό), EEG (ΗΕΓ – ηλεκτροεγκεφαλογραφικό) , GSR (ΗΔΔ – ηλεκτροδερματική αντίδραση), HRV (Heart Rate Variability – Διακύμανση Καρδιακού Ρυθμού), RSP (αναπνοή), Temp (θερμοκρασία).

Εισηγητής: Δημήτρης Χρηστίδης, Ph.D.

Μάθετε περισσότερα