Το Ινστιτούτο Prolepsis σας προσκαλεί την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023, 12:00 – 14:30, στην ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Εκπαίδευση και κατάρτιση χειριστών τροφίμων για τη διασφάλιση θρεπτικών γευμάτων υψηλής ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας». Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα ευρήματα και τα εκπαιδευτικά εργαλεία του ευρωπαϊκού προγράμματος e-SAFE, τα οποία απευθύνονται σε μάγειρες, σεφ, προσωπικό κουζίνας, χειριστές τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.ά.

Ειδικοί επιστήμονες από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Υγείας θα μιλήσουν για τα περιστατικά εσφαλμένης διαχείρισης τροφίμων που εντοπίζονται πιο συχνά, τα αλλεργιογόνα τρόφιμα, καθώς και για ελεγκτικές διαδικασίες. Ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης θα παρέχει πρακτικές συμβουλές, εστιάζοντας στο τι πρέπει να προσέχουν οι επαγγελματίες σε όλα τα στάδια προετοιμασίας των γευμάτων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-SAFE, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis, ανέπτυξε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθάει τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον κλάδο των υπηρεσιών σίτισης και εστίασης να βελτιώσουν τις καθημερινές τους πρακτικές.

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζoom και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δηλώστε Συμμετοχή
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
e-SAFEEnhance safer and healthier meals through food handlers’ education and training”. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στην ημερίδα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: e-safe-project.eu