Η Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ) και οι SOS ΙΑΤΡΟΙ συνεχίζουν δυναμικά την από κοινού εκπαιδευτική τους  δραστηριότητα με διαδικτυακές συναντήσεις (δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους Επαγγελματίες Υγείας), προσεγγίζοντας ολιστικά την άσκηση της Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα.

 Σας αποστέλλουμε τους κάτωθι συνδέσμους τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε στο site του συλλόγου σας ή όπου αλλού κρίνετε εσείς σκόπιμο.

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά και μέσα από ουσιαστική διάδραση και αλληλεπίδραση με ειδικευμένους επιστήμονες, να συνδιαμορφώσουμε και να συνδημιουργήσουμε μια νέα προσέγγιση του μη συστηματικά μελετημένου χώρου της άσκησης της Ιατρικής σε Εξωνοσοκομειακό επίπεδο.