Ενημερωθείτε σχετικά με το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Χειρουργική της Πρεσβυωπίας». Όπως αναφέρεται στο σώμα της ανακοίνωσης έχουν εξασφαλιστεί για το Πρόγραμμα 10 πλήρεις υποτροφίες.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 07/02/2024
Καταληκτική ημερομηνία: 10/03/2024

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.