Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

 Από τις 14 Μαΐου 2024 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  msc.diabeticfoot@gmail.com

Αιτήσεις μέσω ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/msc.diabeticfoot ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:

Τηλ: 2410685539 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-14:00)

email: msc.diabeticfoot@gmail.com

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την προκήρυξη πατώντας εδώ