Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 (ώρα 10.00-14.30),

Αμφιθέατρο* του Κτιρίου 2 του Γ.Ν. Αθηνών  «Γ. Γεννηματάς»

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

Η πρόθεση της διοργάνωσης αυτής της Ημερίδας προέκυψε από την  10ετή εμπειρία μου ως πραγματογνώμονα στα Αθηναϊκά Δικαστήρια, ούτως ώστε  να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Συνάδελφοι Ιατροί και να λάβουν γνώση για ένα τόσο σημαντικό, επίκαιρο και σοβαρό θέμα  που δυστυχώς το συναντάμε στην καθ’ ημέρα πράξη.

Ευελπιστώντας ότι θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας, σας ενημερώνουμε ότι χρειάζεται προ εγγραφή στην Ημερίδα και θα τηρηθεί αυστηρά Ημερίδα και θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτεραιότητας.

Προεγγραφές στο τηλέφωνο της ΕΕΜ: 210 74 70 257 και στο email: eem_1979@yahoo.gr (επισυνάπτεται η αφίσα και το πρόγραμμα).