Χώρος Διεξαγωγής: Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21 – 22 Μαρτίου 2020

Διοργάνωση: Embryolab Academy

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.maleinfertility-workshop.org

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr