θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διοργάνωση του συνεδρίου Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

Θα παρακαλούσαμε θερμά να συμπεριλάβετε την παραπάνω διοργάνωση στην ιστοσελίδα σας για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr