Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διοργάνωση του 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, 3-5 Νοεμβρίου 2023, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Lucy, στην Καβάλα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Oστών (E.E.M.M.O.).

Θα παρακαλούσαμε θερμά να συμπεριλάβετε την παραπάνω διοργάνωση στην ιστοσελίδα σας για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr