Ημερομηνία: Τρίτη 7 Νοεμβρίου, Ώρα 20.00
Προεδρείο: Ιωσηφίδης Μιχάλης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Γ΄Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο