Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 1 Οκτωβρίου 2023
Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταθέσετε την Περίληψη της εργασίας σας.

Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.
Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταχωρίσετε την εγγραφή σας.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση χρειαστείτε.