Το 20ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο διοργανώνεται από την Εταιρεία Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Σεπτεμβρίου 2020 εξ’ολοκλήρου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ.

Δεδομένων των έκτακτων μέτρων που ισχύουν στην Περιφέρεια της Λάρισας εξαιτίας της πανδημίας που σχετίζεται με τον ιό COVID-19 και με υψηλό αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και συνανθρώπους μας, το Δ.Σ. της Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας αποφάσισε τη διαδικτυακή διεξαγωγή του 20ου Παιδιατρικού Συμποσίου Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να λάβει χώρα με φυσική παρουσία στη Λάρισα.

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο διαδικτυακά απαιτείται εγγραφή η οποία είναι δωρεάν.

1. Είσοδος στην σελίδα εγγραφής
https://nowcongress.gr/registerForm?room=21109&cgid=754&cg=21108

2. Καταχωρείτε το email σας για να λάβετε το σχετικό pin εισόδου για την παρακολούθηση του συνεδρίου.

3. Εάν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείτε την εγγραφή σας, το email σας δεν θα είναι καταχωρημένο και ως εκ τούτου μια νέα φόρμα εγγραφής ανοίγει αυτόματα για να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας και να λάβετε κατόπιν το σχετικό pin εισόδου για την παρακολούθηση του συνεδρίου διαδικτυακά.

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο 20ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Για να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα του 20ου Παιδιατρικού Συμπόσιου Κεντρικής Ελλάδας , παρακαλούμε πατήστε εδώ

** Μετά το πέρας του συμποσίου θα αποσταλεί το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ηλεκτρονικά, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης.
**Η συμμετοχή στο Συμπόσιο αξιολογείται με 15 Μόρια  Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD credits).