Τίτλος Συνεδρίου: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής

Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης

Συνδιοργάνωση: Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21-24 Μαΐου 2020

Τόπος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://www.synedra.org/?section=4755&language=el_GR&itemid4601=4764&detail4601=1

Γραμματεία Συνεδρίου

Τηλ. Επικοινωνίας: 2611 100 410

E-mail: info@synedra.gr

Website: www.synedra.org

Download (PDF, 1.11MB)